Ľudové piesne a koledy - A f tom našom dvore

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

AmiA f tom Dminašom Amidvore
Dminie som EsaAmima
vyrasEtou rozAmimaArín, Dmiako GtráCva, E
Amikeď ja Eten rozAmimaArín Dmibudem EtrAhať
šeci Dmichlapci AmibuFDmina mňa EvoAmilať
Amikeď ja Eten rozAmimaArín Dmibudem EtrAhať
šeci Dmichlapci AmibuFDmina mňa EvoAmilať

Čože to Anička, čo to robíš ?
Trhám rozmarínčok, či nevidíš ?
Rozmarín zelený ako tráva
veď mi ho závidí každá panna
Rozmarín zelený ako tráva
veď mi ho závidí každá panna

Už som sa vydala, už je darme
nebudete robiť reči o mne
bola som vám, ďjouky, na závade
keráže vám teraz stojí v rade ?

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie