Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

BUDEM SPIEVAŤ, PRETOŽE SOM SPASENÝ

Kresťanské piesne - BUDEM SPIEVAŤ, PRETOŽE SOM SPASENÝ

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )


[: F#Budem Dspievať, Epretože som F#spasený,
budem Dspievať, EJežiš je môj F#Pán. :]

[: On je AnádeEjou v čase F#súžeDnia, viem, môj APán Ezachráni F#ma. :]


[: F#Budem Dspievať, Epretože som F#slobodný,
budem Dspievať, EJežiš zvíťaF#zil. :]

[: F#Budem Dspievať, Epretože som F#radostný,
budem Dspievať, EJežiš ľúbi ma. :]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie