Kresťanské piesne - Cestou s nami

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Cestou s nami 1. Cestou s Cnami kráčaj, AmiPane, my nechDmiceme na mieste Gstáť. Keď zblúCdime, podaj Amiruku, keď padDmineme, pomôž Gvstať! R: /: A do Csvetla svojho Amivoveď, DmivoGveď Cnás. G:/ 2. Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl.    Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť.           R: 3. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.    V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach.   R: 4. Už ideme z tohto miesta plní Teba, Pane náš.    Už ideme, svet nás čaká, čaká od nás svedectvá.                   R:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie