Kresťanské piesne - Cestou s nami

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Cestou s nami 1. Cestou s Dnami kráčaj, HmiPane, my nechEmiceme na mieste Astáť. Keď zblúDdime, podaj Hmiruku, keď padEmineme, pomôž Avstať! R: /: A do Dsvetla svojho Hmivoveď, EmivoAveď Dnás. A:/ 2. Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl.    Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť.           R: 3. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.    V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach.   R: 4. Už ideme z tohto miesta plní Teba, Pane náš.    Už ideme, svet nás čaká, čaká od nás svedectvá.                   R:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie