Kresťanské piesne - Chcem vojsť

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )


C#Chcem vojsť do Pánových F#brán,
srdce C#chcem mať plné Bmichvál,
vstúpiť C#do Pánových F#siení s oslaAsvou.
Toto C#je deň, ktorý F#Pán pre mňa C#daroBmival,
chcem Esmitešiť sa, môj AsPán mi šťastie C#dal.

®: /: ON C#PRAVÉ ŠŤASTIE F#DAL,
SOM C#VĎAČNÝ, PLNÝ BmiCHVÁL.
CHCEM EsmiTEŠIŤ SA,
MôJ AsPÁN MI ŠŤASTIE C#DAL.As:/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie