Kresťanské piesne - Chcem vojsť

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )


DChcem vojsť do Pánových Gbrán,
srdce Dchcem mať plné Hmichvál,
vstúpiť Ddo Pánových Gsiení s oslaAvou.
Toto Dje deň, ktorý GPán pre mňa DdaroHmival,
chcem Emitešiť sa, môj APán mi šťastie Ddal.

®: /: ON DPRAVÉ ŠŤASTIE GDAL,
SOM DVĎAČNÝ, PLNÝ HmiCHVÁL.
CHCEM EmiTEŠIŤ SA,
MôJ APÁN MI ŠŤASTIE DDAL.A:/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie