Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Chlieb ti a víno prinášame

Kresťanské piesne - Chlieb ti a víno prinášame

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Chlieb ti a víno prinášame ®: /: DmiChlieb Ti CDmiCno DmiprináGmišaAme, Dmiprijmi tie Bdary, FproGmi7Ami7íDmime. :/ GmiMám prázdne C7ruky, Pane, Fže Dmiskutkom Gmisom Amiich BnenaCplFnil. GmiMám ťažké C7nohy, Pane, Fk blížGmineAmimu Gmisom Fsa BnepriGmiblíAžil.     R: Mám nemé ústa, Pane, veď súcit svoj som nevyslovil. Mám choré oči, Pane, pred biednym som ich neotvoril.     R:  Mám v srdci bolesť, Pane, že som Ťa v blížnych neobjavil. Mám veľkú túžbu, Pane, bys’ láskou srdcia nám naplnil.   R:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie