Kresťanské piesne - Chválu vzdávajme

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

AsChválu C#vzdávajAsme, Boha C#vítajAsme,
JežiFmišovi Bmimoc a Essláva.
Nech C#Pán Boh Asnáš moC#cný vláAsdne,
spievajFmime mu s BmiradoEssťou.

®: AleluCmija, Pán Ježiš Fmivládne,
aleluBmija, je FmivíťaEs4zomEs,
aleluCmija, Pán Ježiš Fmivládne,
hraj aleBmiluja, EsamAsenC#.As

Prišlo víťazstvo a slávy čas, s radosťou a veselosťou
sa náhlite, verní Jeho, na tie svadby anjelske.
®:

Tak hneď prídite, verné deti, k Pánovi, Kráľovi slávy.
U Víťaza prebývajte po všetky veky. Amen.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie