Kresťanské piesne - Chválu vzdávajme

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

AChválu DvzdávajAme, Boha DvítajAme,
JežiF#mišovi Hmimoc a Esláva.
Nech DPán Boh Anáš moDcný vláAdne,
spievajF#mime mu s HmiradoEsťou.

®: AleluC#mija, Pán Ježiš F#mivládne,
aleluHmija, je F#mivíťaE4zomE,
aleluC#mija, Pán Ježiš F#mivládne,
hraj aleHmiluja, EamAenD.A

Prišlo víťazstvo a slávy čas, s radosťou a veselosťou
sa náhlite, verní Jeho, na tie svadby anjelske.
®:

Tak hneď prídite, verné deti, k Pánovi, Kráľovi slávy.
U Víťaza prebývajte po všetky veky. Amen.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie