Kresťanské piesne - Chválu vzdávajme

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

HChválu EvzdávajHme, Boha EvítajHme,
JežiAsmišovi C#mimoc a F#sláva.
Nech EPán Boh Hnáš moEcný vláHdne,
spievajAsmime mu s C#miradoF#sťou.

®: AleluEsmija, Pán Ježiš Asmivládne,
aleluC#mija, je AsmivíťaF#4zomF#,
aleluEsmija, Pán Ježiš Asmivládne,
hraj aleC#miluja, F#amHenE.H

Prišlo víťazstvo a slávy čas, s radosťou a veselosťou
sa náhlite, verní Jeho, na tie svadby anjelske.
®:

Tak hneď prídite, verné deti, k Pánovi, Kráľovi slávy.
U Víťaza prebývajte po všetky veky. Amen.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie