Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie

Kresťanské piesne - Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie


1. HNielen v školskom zošite býva ťažká úloha, aj nad naším F#životom stojí veľký
otázHnik :

R: /:Čo je najvážEnejšie, najdôležiHtejšie, čo je najkrajšie F#pravé, najväčšie, za čo hodno život Hdať. :/

2.HKaždý z nás musí sám nájsť svoju vlastnú odpoveď, iba ten bude F#šťastný, kto to raz pochoHpí : R

3.HNosím maličký krížik, je mojím verným druhom, stačí len jeden F#pohľad on ma hneď presvedHčí : R

4.HMilovať denne znova, čoraz vrúcnejšie ľúbiť, stále žiť blízko F#Boha, spolu s ním svetom Hísť :

R: /:To je najvážEnejšie, najdôležiHtejšie, To je najkrajšie F#pravé, najväčšie, za To hodno život Hdať. :/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie