Dajže Bože dobryj čas

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1. Dajže Bože dobryj čas, jak u ľuky, tak i v nas,
i v ščastlivu hodinu, rozveselim rodinu.
[:Oj, nunu, oj, nunu, rozveselim rodinu.:]

Dunaj, Dunaj

1. Dzivčatko šumne, prituľ śe ku mňe,
[:naj ce pobośkam, naj ci zbohom dam.:]

2. Ach mili, mili, co mi to hvariš,
[:či ti richtuješ, me tak zochabic.:]

Refr.: [:Dunaj, Dunaj voda Dunajova, frajirka moja.:]

3. Ňechcu ce našo k nam do rodzini,
:bo śe ňezhodňu našo dva viri: