Kresťanské piesne - Deň ako dar

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Nebeský šramot - Deň ako dar

HZo všetkých dní žijeme DISjediný práve Ednes,
tak Hdajme mu šancu byť DISnajkrajším, ó Ejé.
GISDal nám ho DISPán, tak Ežime ho ako Hdar.
GISNekazme DISBoží Ekrásny F#plán.

Je Hlen na nás, či bude DISfarebný
alebo Esmutný, či veselý, F#smiešny.
HLen nech nie je nevyDISdarený,
lebo Eo nás je tento deň F#dnešný.
Tak GISdajme mu tvár,
akú DISchce preňho Pán.
Nech Evyplní poslanie,
F#ktoré mu dal.
nech je Hnaplnený, DISzachránený,
Enádherný, jednoducho F#ako dar.

HZo všetkých dní žijeme DISnajkrajší práve Ednes...

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie