Kresťanské piesne - El Šadaj

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Bmi7Es9Bmi7Es9
®: El ŠaEsmi7daj, El šaEsMI7/Gdaj,
El eliC#maj7one AdoF#maj7nai,
večné Hmaj7meno Pane F7máš,
ku nám v Bmi7sláve F7pricháAsdimdzaš.
El šaEsmi7daj, El šaEsMI7/Gdaj,
El eliC#MA7one AdoF#maj7nai,
od Hmaj7vekov až naveF7ky,
El šaBmi7daj.Es9Bmi7Es9

Viem, že Ty si Syna dal, On hriechy na kríži sňal,
obetu dal za nás sám, život večný je náš Pán.
Ty si Pán Boh, ktorý vie, poznáš srdce úprimné,
z hriechov našich oslobodíš nás.
®:

To, čo Otec prisľúbil, v Synovi sám naplnil.
Nikto z ľudí netuší, že sa Mesiáš zjavil.
Veľká je moc Pánova, veľká láska Kristova,
dokonané je pre nás, dokonané je pre nás.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie