Gdo sce pjeknú ženu mjet

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Gdo sce pjeknú ženu mjet, mosí si on pro ňu jet,
[:hej, štirma koňma vraníma, jako sedlák do mlyna.:]

2.
Zavre sa mi, devečko, jak to plužné kolečko,
:hej zavrc sa mi ešče raz jak širokí rubáč máš!:

3.
Širokí je, širokí, šiua sem ho tri roki,
[:hej, šiua sem ho velice, šiua sem ho k muzice.:]