Kresťanské piesne - Glória, glória

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

®: FGlória, Fmaj7glória, DmiglóriFa, glória
Gmiin AmiexBcelsis DeFo.
FGlória, Fmaj7glória, DmiglóriFa, glória
Gmiin AmiexBcelsis DeFo.

FSláva Bohu na Cvýsostiach
Dmia na Bzemi Gmipokoj Amiľudom
Bdobrej voA4ľe.A
®:

FChválime Ťa, Dmivelebíme FŤa,
Bklaniame sa FTi, BoslavujeAme Ťa,
Dvzdávame Ti Gmivďaky,
lebo Cveľká je sláva FTvoja,
Pane DmiBože, GKrCáľ, FKráľ nebesAký,
DmiBoh Otec GmivšemoCDmiciC.
®:

AmiPane EJežišu AmiKriste, FTy jednoroDdený Syn,
GmiPán a Boh, EsBaránok Boží, CmiSyn DOtca:
DmiTy snímaš Bmaj7hriechy sveta,
Gmizmiluj sa Cnad naDmimi,
Ty snímaš Bmaj7hriechy sveta, Gmipríjmi našu úpenlivú Aprosbu,
DmiTy sedíš Bmaj7po pravici Otca,
Gmizmiluj sa Aminad CnaDmimiC.
®:

FVeď len Ty si Svätý,
Dmilen Ty si FPán, Blen Ty si najvyFšší,
BJežišu AKriste s DDuchom GmiSvätým
v Csláve Boha FOtca. Amen,
DmiaGaCaFaAmen, DmiaGmiaCaDmimeCn.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie