Hajovenky, háj

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
:Hajovenky háj pod zelený háj!:
Pod zelenú bukovinu donesieme vám novinu,
hajovenku, háj, pod zelený háj!