Hajušky, hajušky

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Hajušky, hajušky, nemáš ty mamičky,
zakopali tiju do čiernej zemičky.

2.
Zakopali ti ju, už ti viac nevstane,
deže ty, Evička, mamičku dostaneš.

3.
Keď hu aj dostaneš, nebude to taká,
veď je aj mamička nie každá rovnaká.

4.
Búvajže mi, búvaj, len sa nenadúvaj,
kým sa viac nadúvaš, menej sa vybúvaš.

5.
Hajajú, hajajú, dieučence sa hrajú,
červenie, zelenie prstenčoke majú.

6.
A ja som ho mala s tým červeným očkom,
zali mi ho chlapci večer pod oblôčkom.

7.
Usniže mi, usni, akým-takým sníčkom,
veď ťa ja vynesiem na hôrku chodníčkom.

8. Buvikaj, buvikaj, do poľa privykaj,
do poľa šíryho, hájka zelenýho.