Jasnou rečou hovorí

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Ami Jasnou rečou hovo E
C život svedkov Kristo Dmi vých,
ako máš Ami žiť, keď spokoj E ným,
šťastným chceš Ami byť.
Život prostých rozkoší,
nudy prázdnych starostí,
keď každým dňom sa s veľkým zlom
láska borí.

®: F Môžeš Dmi kráčať proti C prúdu,
tiež F v láske všetko spáliť E smieš,
len na Ami hriech nedaj sa E zviesť,
nedaj sa Ami zviesť
Len na hriech nedaj sa zviesť,
nedaj sa zviesť.

Jeho tvár je pokojná,
zovretú päsť nepozná
a veru tým katom biednym ruka žehná.
Kedykoľvek môžeš prísť,
keď ich spoznáš pochopíš,
že s Kristom žiť
znamená zisk, to uvidíš.
®

Každý rub má i svoj líc,
život nie je iba z kríz,
tak vôľu skoľ, pokor sa skloň
vezmi svoj kríž.
Pokora ti osoží,
vôľu Otca vyplníš
a radosť tým skutkom drobným
zdvojnásobíš.
®