Jestli to nebude láska (z rozprávky Princové jsou na draka)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

As Tam, kde je srdce, C# srdce a nejbližší As okolí
Něco mně Fmi svírá, B svírá a vůbec to Es nebolí

®: Es Jestli to nebude As láska C# ,
jestli to nebude As láska .. C#

Najednou pláčeš, pláčeš, a tak se ptám co je ti
Ja sama nevím, je to však příjemné dojetí

®: Jestli to nebude láska, jestli to nebude láska ..

©: Es Klíčí láska, Fmi tiše stůjme
Es Klíčí klíčí, Fmi opakujme:
Es Klíčí láska, Fmi tiše stůjme
Es Klíčí klíčí, Fmi ať se ujme

Tam, kde je srdce, srdce a nejbližší okolí
Něco mně svírá, svírá a vůbec to nebolí
®:
®:

Slunce nám C# svítí, a déšť nás Cmi chladí
přejte nám Bmi lidi, Es máme se As rádi
Slunce nám svítí, a déšť nás chladí
přejte nám lidi, budem se brát

Slunce nám svítí, a déšť nás chladí
přejte nám lidi, máme se rádi
Slunce nám svítí, a déšť nás chladí
přejte nám lidi, budem se brát

Slunce nám svítí, a déšť nás chladí
přejte nám lidi, máme se rádi
Slunce nám svítí, a déšť nás chladí
přejte nám lidi, budem se brát