Kdepak ty ptáčku hnízdo máš (Tři oříšky pro Popelku)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Es Kdepak ty ptáčku hnízdo máš Es Es/D Es/C Es/B
skrýš a záze B
vždyť ještě léčky málo znáš,
málo zdá se Es mi

®: Es Hej břízo bíla skloň se níž
Dej ptáčku náruč svou a As skrýš
Fmi pak můžu Es jít a v duši B klid
můžu pak G jít B

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš
Kam dnes půjdeš spát
Až sníh a mráz dá loukám plášť
sám se začnu bát

®: .. můžu pak Es jít B
Fmi pak můžu Es jít a v duši B klid
můžu pak Es jít B Es B