Kdyby se v komnatách (z pohádky Princové jsou na draka)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C K životu na zám Gmi ku, mám jednu poznámku,
F Je tu neveselo, je tu C truchlivo.
V ostatních královstvích, Gmi nezní tak málo smích,
F Není neveselo, není C truchlivo.

R: C7 Kdyby se v F komnatách, běhoun jak C hrom natáh,
a na něm Dmi akrobati, G začali C kejklovati.
C7 Kdyby nám v F paláci, pištěli C dudáci,
To by se Dmi krásně žilo, G to by byl C ráj.

Kde není muzika, tam srdce utichá,
tam je neveselo, tam je truchlivo.
Chtěla bych dvůr pestrý, kde znějí orchestry,
kde není neveselo, žádné truchlivo.
R: