Když dítě škrtne zápalkou

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

trhák - spieva michal tučný když dítě škrtne zápalkou když Es dítě škrtne zápalkou když dítě škrtne zápalkou když dítě škrtne zápalkou co se nesta B ne – požár zapla Es ne když Es dítě škrtne zápalkou když dítě škrtne zápalkou když dítě škrtne zápalkou co se nesta B ne – požár zapla Es ne já jsem z  As požárního zboru Ludvíček jiskra, Es kamen, kouř to je můj koní B ček koníček, koníček když dítě škrtne zápalkou když dítě škrtne zápalkou když dítě škrtne zápalkou co se nestane – požár zaplane nad naší vískou stoupá dým nad naší vískou stoupá dým nad naší vískou stoupá dým slunci na pozdrav – dýn dýn jací telegraf stávky na As ohně troubíme varovně stříkáme Es na plný hadice stávky As na ohně troubíme varovně na ženy, Es na starce i na mladi B ce na děti, na ženy i na mladice na děti, a na družstevní i privátní Marietky když Es dítě škrtne zápalkou když dítě škrtne zápalkou když dítě škrtne zápalkou co se nesta B ne – požár zapla Es ne Es co si doma zapálíme to si doma uhasíme ať se nám do toho nikdo neple B te nebo škrtněm sirkou a bude Es repete repete, repete ...