Když v deltě svítá - z muzikálu Kleopatra

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Kleopatra: V dálce stíny pyramid
Stálý slunce žár
Vstává zem a řeka proudí dál

Caesar: Lásku tvou a zemi mít
Co víc bych si jen přál
Po tvém boku Římu v čele stál


Kleopatra: Pánem světa být

Caesar: Královnu svou mít

Kleopatra: Já to cítím

Caesar: Já to cítím

Kleopatra + Caesar: Sílu náhle v nás
Když v déltě svítá
Když v déltě svítá

Kleopatra: Říši naší krále dám
Cítím jeho puls
V rákosí když vplouvá lodi kýl

Caesar: Svítá, lásko právě nám
A správný máme kurs
Dál než Alexandr Veliký


Kleopatra: může náš syn být

Caesar: stále vzhůru jít

Kleopatra: já to cítím

Caesar: já to cítím

Kleopatra + Caesar: sílu náhle v nás
když v déltě svítá
když v déltě svítá


Kleopatra: déltou věčně plyne Nil

Caesar: a sílí z přítoků

Kleopatra: vnímej řeku

Caesar: na věky věků

Kleopatra + Caesar: je lásko síla v nás