Kresťanské piesne - Keď sa milujeme

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

/:C#Keď sa miluFmijeme Bminavzájom, Boh je v F#Asás.:/
/:A C#Jeho FmiLáska v Bminás dosaF#huje dokoAsnalosť.:/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie