Klíč pro štěstí

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Právě svítám Dmi7 Ty ještě G můžeš C spát
C Den mě vítá Dmi7 Tam kde to G máš tak Ami rád
Projíždím Ami/G městem F kde každý kámen Fmaj7 znáš
Snad G vzpomínáš jak CF G C

Rec: Ach ano vzpomínám
Vzpomínám na tu zvláštní dívku
Která proletěla mým městem
A mým životem ako létavice
Vzpomínám na ten podivuhodný den
A noc
I na ráno kdy sme se rozešli
Jako přátele
Přátele

®: C Znáš každý chrám, kašnu I Fmaj7 náměs E
Ami Já v dlani Ami/G mám od tebe F klíč pro G štěstí
C Já v dlani mám chladivý Fmaj7 bílý E kov
Ami Dík jemu Ami/G znám význam těch F tří malých G slov
Ty a C já ..

To mě těší že ty jsi stále svůj
Na cestě pěší neplatí žádné stůj
Jdem znovu městem Kde každý dům
Je náš teď vzpomínáš jak já

Rec:
To je dobře že jsi ráno zavolala
Já .. Já jsem z toho byl bez sebe
Když jsi řekla že si tady
Já jsem na tebe nezapomněl
Ani na náš tanec v nočním parku
Ani na tvou přiléhavou sukni
Ani na slova jednoho básníka
Jak bych mohl zapomenout

®:

®: