Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Kráľovský titul by si rád

Kresťanské piesne - Kráľovský titul by si rád

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

GKráľovský Ctitul by si Grád,
Csám sebe nie si Dkráľ.
GSo slávou Csi už kamaGrát,
Cblížnych si Ddávno Gvzdal.
Každý chce Dkráľa piedestál.
CKde toľko Gtrónov Dvziať?
GLenže tam, Dkde je každý kráľ,
Ckomu chceš DkraľoGvať?

®: GKde dvaja, traja v Dmene
Glásky Emisú, CvraDGPán
GSom s nimi aj Dja, Duch SväG
v nich EmiCvečDGchrám.
Kde dvaja, traja v mene lásky chcú
žiť svoj svet,
som s nimi aj ja, novú tvár im dám, nový vek.

Slúžiť chcel, zostal chudobným,
sám sebe bol vždy kráľ.
Že prví budú poslední,
náš Pán tak rozmýšľal.
Nechci byť prvý, posledný,
rozmýšľaj ako Pán.
Vládni sám sebe vzpriamený
a buduj s druhým chrám.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie