Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Kráľovský titul by si rád

Kresťanské piesne - Kráľovský titul by si rád

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

AKráľovský Dtitul by si Arád,
Dsám sebe nie si Ekráľ.
ASo slávou Dsi už kamaArát,
Dblížnych si Edávno Avzdal.
Každý chce Ekráľa piedestál.
DKde toľko Atrónov Evziať?
ALenže tam, Ekde je každý kráľ,
Dkomu chceš EkraľoAvať?

®: AKde dvaja, traja v Emene
Alásky F#misú, DvraEAPán
ASom s nimi aj Eja, Duch SväA
v nich F#miDvečEAchrám.
Kde dvaja, traja v mene lásky chcú
žiť svoj svet,
som s nimi aj ja, novú tvár im dám, nový vek.

Slúžiť chcel, zostal chudobným,
sám sebe bol vždy kráľ.
Že prví budú poslední,
náš Pán tak rozmýšľal.
Nechci byť prvý, posledný,
rozmýšľaj ako Pán.
Vládni sám sebe vzpriamený
a buduj s druhým chrám.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie