Kým máme mamu Kami

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

A Kým máme mamu E Kami
D Tak nikdy nie sme A sami
D Kým máme mamu A Kami
E Vždy máme máme kam ísť

A Tá naša mama Kami
Má krásne kilogramy
D Pohádaní s frajerkami
E Vždy máme máme kam ísť

®: Je to C#mi dáma, F#mi hladká nás fackami
D Môžeš sa jej vyžalovať
E Rozprávať stále znova
Večný C#mi príbeh o F#mi láske ktorá príde
D Rozprávať jej stále znova
E Ktorú ktorý má zas A rád

Kým máme mamu Kami
Tak nikdy nie sme sami
Kým máme mamu Kami
Vždy máme máme kam ísť

Táto superbaba do reklamy na domov
Môžeš sa vyžalovať
Môžeš jej stále znova
Rozprávať story o tom aký si chorý
Rozprávať starú story
Ktorú ktorý má zas rád

A Hmi E Ná na ná na nána ...
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Ou jée)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Kam ideš)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Kam ideš)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (He hée)

Je to dáma, hladká nás fackami
Môžeš sa jej vyžalovať
Rozprávať stále znova
Večný príbeh o láske ktorá príde
Rozprávať jej stále znova
Ktorú ktorý má zas rád

Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Ou jée)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Kam ideš)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Ma-Ma kam ideš)
Všetci ťa tu majú radi a my tiež (A ja jée)

Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Kam ideš)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Kam ideš)
Mama Kami Kami Kami kam ideš ? (Hej, Ka-kam ideš)
Všetci ťa tu majú radi a my tiež (tretina, hahaha)

Mama Kami Kami Kami kam ideš ?
Mama Kami Kami Kami kam ideš ?
Mama Kami Kami Kami kam ideš ?
Všetci ťa tu majú radi a my tiež