Lásku svoju dávaš nám

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G Lásku svoju Emi dávaš nám, si C náde D jou,
s G láskou všetko Emi odpúšťaš a C pred Te D bou,
svieti Emi sln C ko na D každý Emi krok
svie C ti D na každý Emi krok.

Láskou svojou sprevádzaš, si cieľom v tmách,
s láskou dávaš svoju dlaň a zostávaš,
v Tvojej láske zotrvať chcem,
v láske zotrvať chcem.

®: G Lásku Tvoju Emi mať, s C Ňou sa rado D vať,
G lásku všetkým Emi dať, C pred Tebou s ňou D stáť,
iba s Emi ňou k Tebe D ísť a Emi svie C tiť D na každý Emi krok
svie C tiť D na každý Emi krok.

Lásku svoju dávaš nám, si nádejou,
s láskou všetko odpúšťaš a pred Tebou,
svieti slnko na každý krok,
svieti na každý krok.
®: