Mach a Šebestová (zo rovnomenného seriálu a filmu)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G My jsme žáci třetí bé,
bereme však D na sebe
podobu zajíce, žirafy či G krabice.
To je pěkná směsice.

G Můžem bejt i rohože,
a to všechno D protože,
vlastníme nakrátko utržené G sluchátko.
Taky jedno zvířatko.