Mexico

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G Na jihu srdce D své já zanechal G jsem
Hmi zmizely přístavy a Ami světla pod mým sombr D7 érem
G já v myšlenkách pou G7 hých, kde již C ní je Cmi kříž
G moře D7 se houpá a přístav G je blíž.

D7 Aja ja já – Mexico mé G

Moře se houpá a přístav je blíž
na krásné seňority sním pod listím palmoví
jak krásný to pohled do země snů
tam jsem se narodil tam domov je můj.

Aja ja já – Mexico země má….

Mexico krásné, Mexico mé
na tebe vzpomínám, když hvězdy svítí na tebe
vše v dáli už mizí, vše pohý byl sen
na jihu srdce své já zanechal jsem

Aja ja já – Mexico země má….