Kresťanské piesne - Moja múdrosť

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Moja múdrosť DmiMoCja Fmúdrosť a moja BCdej, DmimoCja Fpieseň Dmije CPán. On je BBoh a ASpasiteľ Dmináš, tak Csa neFbojte, JeBžiš je Ctu, neAmibojte Dmisa, veď náš GmiPán Cje Ftu.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie