Mojou nádejou je Pán

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Mojou G nádejou je C Pán,
Ami Pán je mojou náde G jou E .
E On mi dáva silu F vždyc G ky Ami stáť,
pády F ne- G rá- Ami tať, On mi C dá silu E ísť.

®: C Preto G spievam všetkým C Ami vám,
že je Ježiš dobrý G Pán E
a že tým ktorí ho F mi- G lu- Ami jú,
všetko F pô- G so- Ami
/: na dob C ré.:/ E