Kresťanské piesne - Nie nám, Hospodine

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

/: AmiNie nám, Dminie nám HosGpodine,
Emi7ale Tebe Ami7jedine
patrí Fčesť, G4sláva A4i moc.:/

®: Len FTy sám, jeGdiný odAmipúšťaš naAmi7še viny
a nesFpomínaš Gich viac, si Anáš Otec A7Láskavý.
Ty si FPrvý, PosGledný, Boh, Amiktorý sa Ami7nemení,
patrí Ti Fsláva Gi moc Aa česť až A7naveky.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie