Nie nám, Hospodine

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

/: Ami Nie nám, Dmi nie nám Hos G podine,
Emi7 ale Tebe Ami7 jedine
patrí F česť, G4 sláva A4 i moc.:/

®: Len F Ty sám, je G diný od Ami púšťaš na Ami7 še viny
a nes F pomínaš G ich viac, si A náš Otec A7 Láskavý.
Ty si F Prvý, Pos G ledný, Boh, Ami ktorý sa Ami7 nemení,
patrí Ti F sláva G i moc A a česť až A7 naveky.