Ľudové piesne a koledy - Obrodili hrušky1.
Obrodili hrušky pod horami,
pôjdeme my na ne s košíčkami.
[:Ak nebudú padať,
budeme ich ráňať paličkami.:]

2.
Obrodili trnky za horami,
pôjdeme my na ne s mládencami.
[:Ak nebudú padať,
budeme ich lámať s konárami.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie