Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Pane málo mám Ťa rád

Kresťanské piesne - Pane málo mám Ťa rád

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Pane, málo mám ťa rád APane, Gmálo Dmám Ťa Arád, (ja) Asklamal Gsom Ťa DtoľkoAkrát. APreto Gchcem DTi daAť Gniečo Dna olAtár. Tak DpríjAmi aj to Dmálo, čo my Amáme, to s vďaDkou Ti všetko Adáme aj svoj E4žiE7vot. :/ Tak DpríjAmi aj to Dmálo, čo my Amáme, to s vďaDkou Ti všetko Adáme aj svoj EžiAvot. :/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie