Pane som tak veľmi rád

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Pane, som tak veľmi rád G Pane, C2 som tak veľmi D rád C2 , G život s  C2 Tebou som už D skúsil. C2 G   Tak Ti spievam pieseň chvál, Teba poznať vždy som túžil. Z nebies zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musels’ mrieť aj za môj hriech.   G Kríž pred C2 hrobom v krvi D stál, z hrobu Hmi Otec si Ťa Emi vzal, [ G C2 Hmi Cmaj7 Emi ] tak Ti C2 spievam D pieseň G chvál. /: tak Ti C2 spievam D pie D4 seň G chvál. :/