Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Repete

>

Poď bielou alejou

Repete - Poď bielou alejou

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

F#V bielom Hháji je Bmibiela Esmistráň
Na Asmi7bielej C#stráni láska F#spí
F#Tôňa Hbielych briez Bmispieva nám Esmi
Tam Hpieseň C#bielych aleF#

®: F#Poď bielou aleC#jou
Za láskou vzdialeF#nou
Jak sedmikráska C#spí tam láska
HSpí tam pod breF#zou.
F#Za bielou aleC#jou
Nad láskou strateF#nou
Sa briezka skláňa, C#briezka smúti
HJa C#smútim F#s ňou.

Sním o láske sen bielych briez
V snoch bielu briezku stále mám
Briezka skláňa sa v striebre hviezd
Pod briezkou láska vzdialená
®:

®: F#Poď bielou aleD7jou
Za láskou vzdialeGnou
Jak sedmikráska Dspí tam láska
CSpí tam pod breGzou.
Za bielou aleDjou
Nad láskou strateGnou
Sa briezka skláňa, Dbriezka smúti
CJa Dsmútim s Gňou.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie