Podivný spáč

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

D Tam u D4 zdi D hřbi D4 tov - D ní, D4 D D4
D někdo D4 tam D asi D4 D spí, D4 D D4
D leží D4 tam D v trá D4 vě,
D5 u hlavy D4 kyt D ky A7 má,
A7 nechce už D vstát,
D7 víckrát nechce už A vstát,
D kam jen asi šel,
a A7 s kým se chtěl přiví D tat.

Boty má pokrytý
prachem tý cesty zlý,
zelený sukno v zelený trávě tlí.
A7 Jako by D spal, D7 leží jako by G sp D7 al A7
a proč nevstane, to jenom osud ví.

Je to spáč podivný,
mé kroky neslyší,
leží tam v trávě, celý se rosou skví.
Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl
a teď leží tam, navěky v trávě spí.

Někdo asi na něj čeká,
dnem a bezesnou nocí
z okna se dívá, šedin má stále víc.
Šedin je víc, a proč nejde dál,
a proč nejde dál, to jenom osud ví.

V uších mu buben zní,
z té vřavy bitevní.
Teď už jen leží, nemůže vstát a jít.
Ten podivný spáč nedojde domů víc,
ten, kdo čeká, už se ho nedočká.

Teď tam spí spánkem věčným,
k obloze vzhůru vzhlíží.
Leží tam v trávě, u hlavy kytky má.
Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl,
a teď tam leží, na věky v trávě spí.