Prijmi tieto naše dary

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Prijmi tieto naše dary D Prijmi tieto A naše dary, Hmi Pane D7 , G ukry sa vo Emi víne a v chle A4 be. A D Nech sa naša F# túžba skutkom Hmi stane, D tieto dary G nesieme z A lásky ku Te D be. Táto obeť je obetou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť. Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, Teba, Pane, nemôže nikto nahradiť.