Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Prijmi tieto naše dary

Kresťanské piesne - Prijmi tieto naše dary

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Prijmi tieto naše dary DPrijmi tieto Anaše dary, HmiPaneD7, Gukry sa vo Emivíne a v chleA4be.A DNech sa naša F#túžba skutkom Hmistane, Dtieto dary Gnesieme z Alásky ku TeDbe. Táto obeť je obetou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť. Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, Teba, Pane, nemôže nikto nahradiť.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie