Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Prijmi tieto naše dary

Kresťanské piesne - Prijmi tieto naše dary

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Prijmi tieto naše dary EsPrijmi tieto Bnaše dary, CmiPaneEs7, Asukry sa vo Fmivíne a v chleB4be.B DNech sa naša Gtúžba skutkom Cmistane, Estieto dary Asnesieme z Blásky ku TeEsbe. Táto obeť je obetou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť. Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť, Teba, Pane, nemôže nikto nahradiť.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie