Prišiel na zem konať dielo spásy

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Prišiel na zem G konať dielo Ami spá E sy
a Ami ľuďom biednym s láskou pomá Dmi hal,
ku G slobode zval zotročených C hriechom,
môj G Pán.

Svetom šiel a ľudskú niesol biedu,
chcel z lásky splniť Otcov spásy plán.
Na kríži mrel, však tretí deň vstal z hrobu,
môj Pán.

®: Môj C Pán Je G žiš ma Ami milo C val,
F na smrť šiel, svoj C život dal.
Môj C Pán Je G žiš dnes Ami teba F zve,
poď C domov, G vráť sa C späť.

Jeho láska stále rany hojí
a ku spáse nám náruč otvára.
Dnes ako predtým búrku upokojí,
môj Pán.

Jeho milosť stále ešte trvá,
chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským.
A krvou splatiť mzdu za vykúpených, môj Pán.