Řekni, kde ty kytky jsou (Rebelové)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

C Řekni, kde ty Ami kytky jsou, F co se s nima mo G7 hlo stát,
C řekni, kde ty Ami kytky jsou, F kde mohou G7 být?
C Dívky je tu Ami během dne F otrhaly G7 do jedné,
F kdo to kdy C pochopí, F kdo to kdy G7 pocho C pí.

Řekni, kde ty dívky jsou
co se asi mohlo stát
řekni kde ty dívky jsou
kde mohou být.
Muži si je vyhlédli,
s sebou domů odvedli
kdo tokdy pochopí,kdo to kdy pochopí.


Řekni, kde ti muži jsou
co se k čertu mohlo stát
řekni kde ti muži jsou
kde mohou být.
Muži v plné polní jdou,
do války zase je zvou
kdo to kdy pochopí,kdo to kdy pochopí.

A kde jsou ti vojáci
co se tady mohlo stát
a kde jsou ti vojáci
kde mohou být.
Řada hrobů v zákrytu
meluzína kvílí tu
kdo to kdy pochopí,kdo to kdy pochopí.

Řekni kde ty hroby jsou
co se s nimi mohlo stát
řekni kde ty hroby jsou
kde mohou být.
Co tu kytek rozkvétá
od jara do léta
kdo to kdy pochopí,kdo to kdy pochopí.