Slnko Kristovej lásky

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G Slnko C Kristovej D lásky nech C ožiari G nás D C D
G Oheň C Svätého D Ducha nech C zapáli D nás D7
Nech Ami netlejeme Emi len, nech Ami nezhasína Emi deň
F deň, v ktorom sa Ami jeho milosť C oslavovať D má. D7