Sme z rôznych strán a kútov

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Sme D z rôznych strán a Dmaj7 kútov,
Emi no jedno nás A spája
Hmi Chceme kráčať správnou cestou,
Emi hľadá ju každý, A ty aj ja.

Chceme sa zísť s Tebou, Pane,
nebrať, radšej dávať.
Pre iných mať plné dlane,
vedieť sa roz dávať.

®: G V láske A nás F#mi všetkých Hmi spájaš
Emi všetkých, čo A chcú s Tebou sa D zísť. D7
G V láske A nás F#mi všetkých Hmi spájaš
Emi všetkých, čo A chcú s Tebou sa D zísť.

Jeden s druhým v dobrom sa zísť,
nerobiť si prieky.
Skúsme všetci spoločne ísť po prúde rieky.
Láska robí zázraky, nad zlobou víťazí.
Tak sa chyťme za ruky, nič nás neporazí.