Sou fár tu jú aj mej (Limonadový Joe)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Sou fár G tu jú aj mej
for tu náj mí tu Ami7 sej D7
mu ča G či Gmaj7 ta mia
G7 kára to C verá Cmi
on maj G dej sej Ami7 aj D7
Gud G báj gud