Stratená melódia - Seriálová pieseň (Stratená meló

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Pozývame Miška Peťka Zuzku Hanku
na navštevu do starého zámku
Takých zámkov dávno niet C7

F Kedysi bol Dmi slávnym B sídlom G kráľov
F Čo sa v ňom však Dmi toto B leto stalo
Gmi dozviete sa na ko F niec

Kedysi bol slávnym sídlom kráľov
Čo sa v ňom však toto leto stalo
dozviete sa na koniec

Dozviete sa na koniec.