Tá oravská mladá chasa

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
[:Tá oravská mladá chasa, rastie pekne dohora.:]
[:Prišli tam komisári, odviedli ich do boja.:]

2.
:Len jedného neodviedli ten na vojnu nemusí :
[:ten má dievča namluvené, ten sa s ňou ženiť musí.:]

3.
:Nežeňte sa mladá chasa užívajte slobody :
[:až sa vy raz oženíte, nesmiete do hospody.:]