U Vranove bubnuju

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

U Vranove bubnuju

1.
[:U Vranove bubnuju, mužikove špivaju.:]
[:Mam frajirku Aňku na vranovskim zamku, dobre ja ju znam.:]

2.
:Dobre znam rad ju mam pokeľ ja ju v ručkoch mam :
[:A jak ja ju pustim, o duhej pomislim, pomož Bože nám.:]

3.
:Pomož Bože i dede bo ja idzem ku tebe :
[:ňeškaj koňa kujem, jutre maširujem, s čarným do poľa.,:]

4.
:V čarnym poľu do Turka z Turka do Franciburka :
[:tam budzem bojovac, svoju krev prelivac, za vas dzifčata.:]

alebo:
A tam hore bubnuju

1.
:A tam hore bubnuju a mi iśče pijeme :
[:mal som frajiročku, v tim śariśskim zamku, dobre ja ju znam.:]

2.
[:Dobre ja ju vera znam, pokeľ ja jej ručku mam.:]
[:Jag ja ručku puśčim, o druhej pomiśľim, pomož, Bože, mne.::]

3.
[:Pomož, Bože, i dede, šak už idzem gu tebe.:]
[:Ňeśka koňa kujem, utre maśirujem do Tarnopoľa.:]

4.
:Z Tarnopoľa do Turka od Turka do Peterburka :
[:tam budzem bojovac, svoju krev viľivac, pre vas dzivčatka.:]